Dokumenti

kids read

Smjernice za roditelje od 29.06.2020.

 

Poštovani roditelji!

 

Zbog sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID-19, Dječji vrtić Matulji donio je nove Smjernice postupanja roditelja i drugih osoba u pratnji djeteta koje se primjenjuju od 29. lipnja 2020. godine.

Molimo vas da ih pažljivo pročitate te da se svi zajedno ponašamo u skladu s preporukama kako bi našoj djeci osigurali sigurno i zdravo okruženje za igru, rast i razvoj!

U slučaju promjene epidemioloških mjera, Dječji vrtić Matulji zadržava pravo izmjene uvjeta boravka djece u vrtiću.

 

Smjernice postupanja roditelja od 29. lipnja 2020. – preuzmite OVDJE 

 

Ukoliko prestaje potreba za korištenjem usluga Dječjeg vrtića Matulji, korisnik usluga-roditelj/skrbnik dužan je predati pismeni zahtjev za raskid ugovora. Dijete se ispisuje iz vrtića putem ispisnice izdane na temelju  pismenog zahtjeva, a korisnik usluga se obvezuje prije ispisa platiti sve nastale troškove do dana ispisa,  jer  u protivnom će Dječji vrtić Matulji i dalje ispostavljati  račune s obvezom plaćanja istih bez obzira što dijete ne pohađa vrtić.

Račun se zaključuje zadnjim danom tekućeg mjeseca bez obzira na datum ispisa djeteta.

Roditelj/skrbnik predaje pismeni zahtjev za ispis djeteta na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Rješenje o ispisu dostaviti će se roditelju/skrbniku na kućnu adresu navedenu u zahtjevu za ispis djeteta iz Dječjeg vrtića Matulji.

 

Napominjemo, roditelj/skrbnik koji jednom ispiše dijete iz Dječjeg vrtića Matulji, pri ponovnom upisu ne stječe pravo prednosti, već se upisuje sukladno slobodnim mjestima u vrtiću.

Zahtjev za ispis djeteta

Na sljedećim linkovima možete pogledati i preuzeti sve važnije dokumente.

 

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

     Financijski plan za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu.

     Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

     Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

     Donacije i sponzorstva u 2019. godini

     Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

 

 

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2019./2020.

     Kurikulum za pedagošku godinu 2019./2020.

 

     Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2018./2019.

 

JAVNA NABAVA

     Registar ugovora u 2020. godini

     Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u DV Matulji

      Odluka o proceduri stvaranja obveza

 

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA

     Plan nabave za 2020. godinu

     I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

     Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 


 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Dječji vrtić Matulji je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.

U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

 

PRAVA ISPITANIKA

U svakom trenutku ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima, zatražiti brisanje osobnih podataka, ispravak ili ograničenje obrade osobnih podataka, svoju danu suglasnost za obradu podataka opozvati ili uputiti prigovor.

 

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Tel: (051) 274-127

Fax: (051) 274-128
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa/sjedište: Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

 

     Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 


 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje.

Pisani zahtjev može se podnijeti osobno, poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Na ovoj stranici se objavljuju informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama.

                                                         

Kontakti za pristup informacijama:


Tel: (051) 274-127

Fax: (051) 274-128
Mob: 091/ 274- 1278
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

Službenik za informiranje: Tea Rubeša,mag.iur

 

     Pravilnik o pristupu informacijama

     Odluka o imenovanju službenika za informiranje

     Zahtjev za pristup informacijama

     Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

     Zahtjev za dopunu i ispravak informacija

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2019.

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2018.

 


 

OPĆI AKTI

     Zakonski i podzakonski akti

 

     Statut DV Matulji

     Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

     Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

     Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

     Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

     Odluka o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

     Ispravak Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece

 

ARHIVIRANA DOKUMENTACIJA

Učitaj arhivu