Dokumenti

kids read

Na sljedećim linkovima možete pogledati i preuzeti sve važnije dokumente.

 

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

     Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

     Financijski plan za period 2018-2020.

 

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2017./2018.

     Kurikulum za pedagošku godinu 2017./2018.

 

     Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2016./2017.

 

JAVNA NABAVA

     Registar ugovora jednostavne nabave u 2017.

     Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u DV Matulji

      Odluka o proceduri stvaranja obveza

 

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA

     Plan nabave roba i usluga za 2018. godinu

     Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

     Registar ugovora

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje.

Pisani zahtjev može se podnijeti osobno, poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Na ovoj stranici se objavljuju informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama.

                                                         

Kontakti za pristup informacijama:


Tel: (051) 274-127

Fax: (051) 274-128
Mob: 091/ 274- 1278
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

Službenik za informiranje: Tea Rubeša,mag.iur

 

     Pravilnik o pristupu informacijama

     Odluka o imenovanju službenika za informiranje

     Zahtjev za pristup informacijama

     Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

     Zahtjev za dopunu i ispravak informacija

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2017.

 

OPĆI AKTI

     Zakonski i podzakonski akti

 

     Statut DV Matulji

     Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

     II. Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

 

ARHIVIRANA DOKUMENTACIJA

Učitaj arhivu

OBAVIJEST

RJEŠENJE O PRIVREMENIM REZULTATIMA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./19. biti će objavljeno 18. lipnja 2018. god. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Matulji, Šet. D.Gervaisa 4, Matulji