Dokumenti

kids read

Na sljedećim linkovima možete pogledati i preuzeti sve važnije dokumente.

 

 

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

     Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika DV Matulji za 2023. godinu

     Donacije i sponzorstva za 2023. godinu

     Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu.

     Financijski plan za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu.

     Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

     Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Matulji za 2023. godinu

     Obrasci financijskih izvještaja za 2023. godinu

     Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih obveznika za 2023. godinu

     Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

     Odluka o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

 

 

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2023./2024.

     Kurikulum Dječjeg vrtića Matulji-petogodišnji

 

     Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Matulji za 2022./2023. pedagošku godinu

 

JAVNA NABAVA

     Registar ugovora u 2024. godini

     Registar ugovora u 2023. godini

     Registar ugovora u 2023. godini - dodatak

     Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u DV Matulji

     Odluka o proceduri stvaranja obveza

 

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA

 

 

    Plan nabave za 2024. godinu

 

    Plan nabave za 2023. godinu uz dopune

     Plan nabave za 2023. godinu

     Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 


 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

Dječji vrtić Matulji je voditelj obrade osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

 

Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika.

U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih osobnih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

 

PRAVA ISPITANIKA

U svakom trenutku ispitanik može zatražiti pristup osobnim podacima, zatražiti brisanje osobnih podataka, ispravak ili ograničenje obrade osobnih podataka, svoju danu suglasnost za obradu podataka opozvati ili uputiti prigovor.

 

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Tel: (051) 274-127

Fax: (051) 274-128
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa/sjedište: Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

 

     Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 


 

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA RADNIKA

 

Članak 134. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23)

Osobe koje su uz ravnatelja ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika: Kolinda Vučinić i Jakov Fak.

 

 

     Odluka o imenovanju osoba za zaštitu dostojanstva osoba

 

 


 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

 

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje.

Pisani zahtjev može se podnijeti osobno, poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Na ovoj stranici se objavljuju informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama.

                                                            

 

Kontakti za pristup informacijama:


Tel: (051) 274-127

Fax: (051) 274-128
Mob: 091/ 274- 1278
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Dječji vrtić Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji

 

Službenik za informiranje: Jakov Fak, mag.iur.


 

     Odluka o imenovanju službenika za informiranje

     Zahtjev za pristup informacijama

     Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

     Zahtjev za dopunu i ispravak informacija

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2023.

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2022.

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2021.

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2020.

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2019.

     Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2018.

 


 

OPĆI AKTI

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u DV Matulji

      Statut DV Matulji 02-2024

     Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika 

     Zakonski i podzakonski akti

     Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Matulji

     Kolektivni ugovor

     Dodatak 1 kolektivnom ugovoru

     Poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća

     Poslovnik o radu upravnog vijeća

     Kućni red

     Pravilnik o kućnom redu

     Pravilnik o promicanju spoznaje štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje

 

ARHIVIRANA DOKUMENTACIJA

Učitaj arhivu