Samovrednovanje

SAMOVREDNOVANJE USTANOVA RANOG I PREDŠKOSLOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

ŠTO JE SAMOVREDNOVANJE?

Samovrednovanje je sustavan, unutrašnji proces usmjeren na osvjetljavanje trenutačnog stanja u ustanovi, na ustanovljavanje pozitivnih postignuća, detektiranje problema i predlaganje strategija njihova rješavanja te na unapređivanje postojećeg stanja.

 

KOME JE NAMIJENJENO SAMOVREDNOVANJE?

Proces praćenja i vrednovanja sastavni je do osiguranja kvalitete rada ustanove za rani odgoj. Kontinuirano samovrednovanje vlastite odgojno-obrazovne prakse, kao prvog koraka na putu njezina unapređivanja, obveza je svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, temeljem dugogodišnjeg iskustva provedbe projekta samovrednovanja osnovnih i srednjih škola, ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pruža stručnu i savjetodavnu podršku u provedbi procesa samovrednovanja.

Samovrednovanje je namijenjeno svim odgojno-obrazovnim ustanovama koje žele sustavno i kontinuirano raditi na unapređenju kvalitete rada.

 

TKO PROVODI PROCES SAMOVREDNOVANJA?

 

Tim za kvalitetu koji čine:

  1. Ravnatelj

  2. Najmanje dva predstavnika odgojitelja

  3. Najmanje jedan predstavnik stručno-razvojne službe

  4. Najmanje jedan predstavnik administrativno-tehničkog  i pomoćnog osoblja

  5. Najmanje jedan predstavnik roditelja

  6. Najmanje jedan predstavnik lokalne zajednice