O nama

contact

Program 

 

U našem vrtiću obuhvaćeno je 424 djece rane i predškolske dobi u 24 skupine:

  • 7 skupina cjelodnevnog programa jaslica
  • 8 skupina cjelodnevnog programa vrtića
  • 3 skupine poludnevno/cjelodnevnog programa
  • 4 skupina poludnevnog programa
  • 2 skupine za rano učenje stranih jezika, talijanskog i engleskog