O nama

contact

Program 

 

U Dječjem vrtiću Matulji u sedam objekata upisano je 409 djece ranog i predškolskog uzrasta koja su raspoređena u 24 odgojno – obrazovne skupine:
•    7 skupina cjelodnevnog programa jaslica
•    10 skupina cjelodnevnog programa vrtića
•    2 skupine poludnevno/cjelodnevnog programa
•    3 skupina poludnevnog programa
•    1 skupina za rano učenje engleskog jezika
•    1 skupina za rano učenje talijanskog jezika