Natječaji

bus

Upisi djece

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2022./2023. PEDAGOŠKU GODINU

 

Rješenje o konačnim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2022./2023. preuzmite OVDJE.

Obavijest o roditeljskim sastancima i potpisivanju ugovora za roditelje novoupisane djece OVDJE.

Upisi u nove skupine jaslica i vrtića Rukavac 12.07.2022.- OVDJE

Zahtjev za upis u nove skupine jaslica i vrtića Rukavac - OVDJE

 


 

 

Rješenje o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2022./2023. preuzmite OVDJE

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja nisu upisana po Rješenju o privremenim rezultatima upisa preuzmite OVDJE

 

 


 

 

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom moći će se podnositi od  ­­­18. svibnja 2022. do zaključno 31. svibnja 2022. godine, a sve isključivo elektronski, putem web stranice Dječjeg vrtića Matulji.

 

POVEZNICE NA INICIJALNI UPITNIK, ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I JAVNA OBJAVA UPISA DJECE BITI ĆE DOSTUPNE DANOM 18.05.2022. GODINE.

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA OBVEZAN JE POPUNITI

 

1. INICIJALNI UPITNIK – popuni ovdje (od 18.05.2022.)

O datumu i vremenu održavanja inicijalnog razgovora, sa stručnim suradnikom vrtića, roditelji/skrbnici biti će obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u zahtjevu za upis djeteta.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje dijete i jedan roditelj/skrbnik djeteta.

 

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM – popuni ovdje (od 18.05.2022.)

Prilikom popunjavanja Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u 2022./2023. pedagošku godinu roditelj/skrbnik je dužan popuniti sve tražene podatke, u suprotnome neće moći dovršiti podnošenje zahtjeva i dokumentacije za upis.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne može podastrijeti podatke iz razloga jer ne posjeduje traženu informaciju npr. ukoliko roditelj/skrbnik nema e-mail adresu, tada će upisati na za to predviđeno mjesto „nema“.

Unutar zahtjeva za upis djeteta podnosite sljedeću dokumentaciju:

 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • uvjerenje o odobrenom privremenom boravku (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika - elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis-za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz socijalne skrbi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih
 • za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu
 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/2007) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

 

Roditelj/skrbnik moći će identificirati svoje dijete na privremenom i konačnom (skupnom) rješenju o upisu djece u Dječji vrtić Matulji pomoću šifre dobivene od strane Dječjeg vrtića Matulji prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji.

Šifra za identifikaciju djeteta navodi se radi potrebe zaštite osobnih podataka djeteta, a sve u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugih važećih propisa.

Odlukom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika („Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 26/21) ekonomsku cijenu vrtića plaćaju roditelji djece koji imaju samo boravište na području općine Matulji. Više informacija na linku http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=43891

Roditelji/skrbnici djece koja budu upisana u redovite programe Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2022./23., biti će obavješteni o datumu i vremenu potpisivanju ugovora putem Konačnog rješenja o upisu djece u Dječji vrtić Matulji.

 

     Izmjene i dopune Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2022./2023.

     Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2022./2023.

     Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Javna objava upisa djece u DV Matulji u 2022./2023. pedagošku godinu

      Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji

 

 

 

 

ARHIVA:

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

 

      RJEŠENJE O KONAČNIM REZULTATIMA UPISA U DV MATULJI ZA PED.GOD. 2021./2022.

     OBAVIJEST O RODITELJSKIM SASTANCIMA I POTPISIVANJU UGOVORA ZA RODITELJE NOVOUPISANE DJECE

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

 

      RJEŠENJE O PRIVREMENIM REZULTATIMA UPISA U DV MATULJI ZA PED.GOD. 2021./2022.

     OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE KOJA NISU UPISANA PO RJEŠENJU O PRIVREMENIM REZULTATIMA UPISA

     JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DV MATULJI U 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

 

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom moći će se podnositi od  ­­­03. svibnja 2021. do zaključno 14. svibnja 2021. godine, a sve isključivo elektronski.

 

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA OBVEZAN JE POPUNITI

 

1. INICIJALNI UPITNIK

O datumu i vremenu održavanja inicijalnog razgovora, sa stručnim suradnikom vrtića, roditelji/skrbnici biti će obaviješteni putem e-mail adrese koju navedu u zahtjevu za upis djeteta.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje dijete i jedan roditelj/skrbnik djeteta, pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera.

 

2. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA S POTREBNOM DOKUMENTACIJOM

Prilikom popunjavanja Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u 2021./2022. pedagošku godinu roditelj/skrbnik je dužan popuniti sve tražene podatke, u suprotnome neće moći dovršiti podnošenje zahtjeva i dokumentacije za upis.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne može podastrijeti podatke iz razloga jer ne posjeduje traženu informaciju npr. ukoliko roditelj/skrbnik nema e-mail adresu, tada će upisati na za to predviđeno mjesto „nema“.

Unutar zahtjeva za upis djeteta podnosite sljedeću dokumentaciju:

 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • uvjerenje o odobrenom privremenom boravku (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika - elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis-za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih
 • za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu
 • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/2007) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Ukoliko roditelj/skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

 

Roditelj/skrbnik će moći identificirati svoje dijete na privremenom i konačnom (skupnom) rješenju o upisu djece u Dječji vrtić Matulji pomoću šifre dobivene od strane Dječjeg vrtića Matulji prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji.

Šifra za identifikaciju djeteta navodi se radi potrebe zaštite osobnih podataka djeteta, a sve u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i drugih važećih propisa.

 

Roditelji/skrbnici djece koja budu upisana u redovite programe Dječjeg vrtića Matulji za pedagošku godinu 2021./22., biti će obavješteni o datumu i vremenu potpisivanju ugovora putem Konačnog rješenja o upisu djece u Dječji vrtić Matulji.

 

 

 

 

 

     Odluka o upisu djeca u Dječji vrtić Matulji

 

     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djeca u Dječji vrtić Matulji

 

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 

     Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 

     Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece

 

     Odluka o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

 

     Ispravak Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

 

     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece

 

     Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtićima i obrtima na području PGŽ

 

 

 

 

Rješenje o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2020./2021. preuzmite OVDJE

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja nisu upisana po rješenju o privremenim rezultatima upisa preuzmite OVDJE

 

     JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DV MATULJI U 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

 

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom primat će se od  ­­­11. svibnja 2020. do zaključno 22. svibnja 2020. godine, putem:

 

a)      pošte na adresu

 

Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

"za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji“

 

Posljednji dan predaje pošti je 22. svibnja 2020. godine te se smatra danom predaje javnopravnom tijelu, Dječjem vrtiću Matulji.

 

 

b)      putem e-mail adresa:

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Posljednji dan predaje putem e-maila je 22. svibnja 2020. godine te se smatra danom predaje javnopravnom tijelu, Dječjem vrtiću Matulji.

 

Potrebna dokumentacija za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji:

 

 • Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji (preuzmite OVDJE)
 • Inicijalni upitnik (ispunjava se online) – popunite OVDJE
 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • uvjerenje o odobrenom privremenom boravku (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika - elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis-za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih
 • za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/2007) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti najkasnije prilikom potpisivanja ugovora s Dječjim vrtićem Matulji o međusobnim pravima i obvezama.

 

Ukoliko roditelj /skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

 

 

   Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

   Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

   Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

    Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 
 

    Odluka o sufinanciranju Općine Matulji

 

    Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2018./2019.

     Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Matulji u 2018./2019. pedagošku godinu

     Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2016./2017.

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2016./2017.

     Odluka o upisu djece u DV Matulji

     Izmjene i dopune odluke o upisu djece u DV Matulji

 

     Javni poziv za upis djece u program predškole

Niže možete preuzeti dokumentaciju vezanu uz upis djece u vrtić Matulji u ped.god. 2015/2016

 

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2015./2016.

     Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji