Za roditelje

Dječji vrtić Matulji sudjelovao je na  Proljetnoj školi Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora koja je održana od 4. do 6. travnja 2022. u Opatiji.

Tema Stručno-znanstvenog skupa bila je KOMUNIKACIJOM DO USPJEHA

Odgojiteljice Anica Bošnjak, Andrea Host Raspor, Stella Čorak i pedagoginja Kolinda Vučinić pripremile su prikaz prakse TREĆI ODGOJITELJ U SKUPINI - KOMUNIKACIJOM DO USPJEHA

 

TREĆI ODGOJITELJ U SKUPINI

Primarna zadaća u radu s djecom s teškoćama u razvoju je uspostavljanje pozitivnih vršnjačkih odnosa u skupini.

Treći odgajatelj stvara mogućnosti za realizaciju odgojno-obrazovnog rada u manjim skupinama.

Djeci  s teškoćama u razvoju nastoji omogućiti potpuno sudjelovanje u okviru redovnih grupnih aktivnosti i rutina uz prilagodbu i podršku  gdje je to potrebno.

 

Osigurava uvjete u kojima će sva djeca imati priliku da tijekom svakodnevnih aktivnosti  (igra, dnevne rutinske aktivnosti, interakcija s vršnjacima) razvijaju i prakticiraju vlastite funkcionalne sposobnosti. Kada su u pitanju djeca s teškoćama, kompetencije odgajatelja moraju biti podržane odgovarajućom prilagodbom didaktičkih materijala i ukupnog okruženja.

 

Osigurava emocionalno i socijalno potkrepljujuću sredinu kako bi dijete razvilo osjećaj povjerenja. Postupno će kroz taj odnos dijete s posebnim potrebama steći osjećaj samopouzdanja, popraviti sliku o sebi i u znatnoj mjeri nadići probleme u  uspostavljanju kvalitetnih odnosa s drugima.

 

 Uključuje se u individualno programsko planiranje rada u skupini koje se temelji se na uvažavanju individualiziranih odgojno-obrazovnih potreba i  planova koji su kreirani kroz suradnju odgojitelja, pojedinih stručnjaka i roditelja.

 

 Osigurava i prilagođava dostupnost programa svakom djetetu te osigurava interakcije između djeteta s teškoćama i djece urednog razvoja te prihvaćanje djeteta s teškoćama od strane vršnjaka.

 Prilagođava i osigurava dostupnost materijala i posebne opreme u svrhu  potpunog sudjelovanja djeteta i razvijanja njegovih sposobnosti i vještina.

 

TREĆI ODGOJITELJ U DJEČJEM VRTIĆU MATULJI – ROTIRAJUĆI MODEL

  • RAVNOPRAVNI STATUS
  • TJEDNA IZMJENA
  • DOGOVORI
  • REFLEKSIJA 

 

BITNA OBILJEŽJA ROTIRAJUĆEG MODELA

  • IZMJENA ODGOJITELJA U RADU S DJETETOM KOJE IMA TEŠKOĆE U RAZVOJU
  • RAZINA KOMUNIKACIJE
  • DUBINA REFLEKSIJE
  • UČENJE