Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJA/ICE - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme

          (zamjena za bolovanje )         

        

Uvjeti: za odgojitelja/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.